კატალოგი

სტრელეცია,სამოთხის ჩიტი-109

70.00

სტრელეცია, სამოთხის ჩიტი-109

მცენარეს არ აქვს ჯერ ყვავილი, საჩვენებლად აქვს ხელოვნური ყვავილი ჩამოცმული

რაოდენობა