მარტი 2019

გაზაფხული დადგა და დედა ბუნება ნელ-ნელა გალამაზდა. ბევრ ადამიანს არ აქვს საკუთარი ბაღის გაშენების ფუფუნება. ოთახის ყვავილები და ზოგადად სახლის მცენარეები განსაკუთრებით აქტუალური სწორედ ამ პერიოდშია.შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყვავილების მოყვარულები იძულებული არიან საკუთარი ვერანდები, აივნები ან სულაც ოთახები გაალამაზონ.ხშირ შემთხვევაში ადამიანები